Kontaktując się z nami mailowo, wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub rejestrując konto w Serwisie webePartners, powierzasz nam swoje dane osobowe.  Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest webePartners Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000630899, NIP 8982223087, Regon 365121198

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych jest to osoba wyznaczona przez webePartners Sp. z o.o, z którą można  kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora w Serwisie webePartners. Możesz kontaktować się mailowo na adres: iodo@webepartners.pl lub listem tradycyjnym na adres naszego biura: ul. Ostrowskiego 30/32, 53-238 Wrocław

Dane osobowe

Dane osobowe są to szczegółowe informacje dotyczące osobistej lub faktycznej sytuacji konkretnej lub dającej się określić osoby fizycznej. Obejmują one informacje, takie jak prawidłowe imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu czy datę urodzenia. Z drugiej strony nie uważamy za dane osobowe informacji, które nie mogą być powiązane z Twoją prawdziwą tożsamością. Obejmuje to, na przykład, liczbę użytkowników Twojej witryny internetowej lub tego typu podsumowania.

Gromadzenie danych osobowych

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Zgodnie ze standardową procedurą, nasze serwery tymczasowo rejestrują dane o połączeniu kontaktującego się z nami komputera, stronach, które odwiedzasz, dacie i godzinie wizyty, dane identyfikacyjne przeglądarki i systemu operacyjnego, jak również strony, z której do nas dotarłeś. Wykorzystujemy oprogramowanie monitorujące, aby określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej. To oprogramowanie nie jest wykorzystywane do zbierania danych osobowych ani adresów IP. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w postaci anonimowej i skróconej do celów statystycznych oraz do rozwoju strony. Nie są zbierane żadne inne dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail – chyba że te informacje podasz nam dobrowolnie rejestrując się w Serwisie webePartners lub kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b)zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe podane przez Ciebie podczas kontaktu z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie lub przedstawienia oferty współpracy na Platformie webePartners.

Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji w serwisie webepartners.pl są używane przez nas wyłącznie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy współpracy w ramach platformy webepartners.pl. Zaakceptowanie przez Ciebie Regulaminu Współpracy  podczas rejestracji na http://panel.webepartners.pl/Account/Register  są równoznaczne z zaakceptowaniem warunków współpracy. Adres e-mail podany przez Ciebie podczas rejestracji jest głównym sposobem komunikacji z Tobą podczas współpracy na platformie WebePartners. Na adres ten przesyłane są wszelkie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania usługi przez WebePartners:

NEWSLETTERY, które zawierają informacje o:

– uruchamianiu nowych programów partnerskich

– wstrzymywaniu lub zamykaniu programów partnerskich

– zmianach i aktualizacjach w systemie webePartners

– niestandardowych działaniach organizowanych z udziałem reklamodawców

– niestandardowych form współpracy z reklamodawcami lub partnerami webePartners

– wydarzeniach związanych z działalnością webePartners

– nowych wpisach na blogu lub w mediach społecznościowych webePartners

– kodach rabatowych udostępnianych przez reklamodawców

– akcjach specjalnych organizowanych przez reklamodawców

– okresowych podsumowaniach wyników w programach partnerskich

MAILE SYSTEMOWE związane z działaniem systemu webePartners informujących o:

– zaproszeniach do nowych programów partnerskich poprzez wewnętrzny system webePartners „affiliate marketplace”

– akceptacji wypłat i dokumentów do zarobionych środków

– przelaniu zarobionych środków na rachunek bankowy

– akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia do programu partnerskiego

– informacji o udzieleniu odpowiedzi w dziale pomocy

W celu jak najlepszej realizacji naszej usługi, na wskazany adres przesyłamy również indywidualne oferty współpracy z reklamodawcami w ramach programów partnerskich na Platformie webePartners.

Na każdym etapie współpracy możesz wypisać swój adres e-mail z bazy odbiorów NEWSLETTERÓW i MAILI SYSTEMOWYCH

Przekazywanie danych osobowych

Jeśli udzieliłeś nam swojej zgody lub – jeśli jest to dozwolone ustawowo – nie zgłosiłeś żadnych zastrzeżeń, możemy ewentualnie użyć tych danych w celach reklamowych lub do badania rynku. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy. W celu jak najlepszej realizacji naszej usługi, w szczególnych przypadkach, Administrator może przekazać Twoje danem reklamodawcom, z którymi podjąłeś współpracę na Platformie webePartners poprzez dołączenie do ich programu partnerskiego.

Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe osobom upoważnionym, czyli pracownikom i współpracownikom webePartners, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

Bezpieczeństwo danych

WebePartners podejmuje wszystkie niezbędne środki techniczne i działania w zakresie bezpieczeństwa organizacyjnego w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub innym niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje dane będą przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. W niektórych przypadkach (np. podczas przetwarzania danych logowania) dane osobowe będą przekazywane w formie zaszyfrowanej. Oznacza to, że komunikacja pomiędzy komputerem a naszymi serwerami jest prowadzona przy użyciu uznanej procedury szyfrowania, jeśli jest ona obsługiwana przez Twoją przeglądarkę. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez e-mail, zwracamy uwagę na fakt, że poufność przekazywanych informacji nie jest gwarantowana. Treść wiadomości e-mail może być przeglądane przez strony trzecie.

Korzystanie z plików cookie

Cookies” to małe pliki, które umożliwiają nam przechowywanie konkretnych informacji dotyczących Ciebie, użytkownika, na Twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony. Cookies pomagają nam ustalić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszych stron internetowych, a także maksymalne dostosowanie naszej oferty i sprawienie, aby była ona jak najbardziej efektywna dla Ciebie.

Z jednej strony, używamy „Plików cookie sesji”, które są przechowywane tymczasowo i wyłącznie na czas korzystania z jednej z naszych stron internetowych. Z drugiej strony, korzystamy również z „Trwałych plików cookie” służących rejestrowaniu informacji o komputerach, które wielokrotnie odwiedzają naszą stronę internetową. Zawartość trwałego pliku cookie ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Nie przechowuje się imienia i nazwiska, adresu IP ani innych informacji dotyczących Twojej prawdziwej tożsamości, ani nie tworzy żadnych indywidualnych profili dotyczących schematów korzystania przez Ciebie z naszego serwisu.

Korzystanie z naszych ofert jest również możliwe bez plików cookie. W menu Narzędzia/Opcje internetowe w Twojej przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików cookie, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub ustawić przeglądarkę tak, aby pokazywała informację w momencie wysłania tego pliku. Można również usunąć pliki cookie z dysku twardego w komputerze w dowolnym momencie (np. Firefox: Narzędzia> Opcje> Prywatność> Pokaż ciasteczka> Usuń ciasteczko / Usuń wszystkie ciasteczka, Internet Explorer: Narzędzia> Opcje internetowe> Usuń historię przeglądania / pliki cookie). Należy pamiętać jednak, że robiąc to należy liczyć się z ograniczoną prezentacją witryny i ograniczoną wsparciem użytkownika.

Informacja, korekta, usuwanie i blokowanie

Masz prawo do uzyskania w dowolnym czasie informacji od Administratora na temat danych osobowych przechowywanych na Twój temat i do żądania sprostowania błędnych danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

W przypadku zarejestrowania się w serwisie webePartners, w związku z umową, możesz wyświetlać dane za pośrednictwem Konta Wydawcy, a także uaktualniać swoje dane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień aktualizacji danych. Możesz również dochodzić swoich ustawowych praw bezpośrednio w stosunku do nas. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: bok@webepartners.pl

Przestrzegając przepisów o ochronie danych, będziemy również automatycznie usuwać dane osobowe na Twój temat, jeśli znajomość tych danych nie jest już konieczna do realizacji celu, dla którego były one przechowywane lub w przypadku gdy przechowywanie tych danych nie jest dozwolone z innych przyczyn prawnych. W niektórych przypadkach określonych przez prawo (np. ustawowe okresy przechowywania), Twoje dane mogą zostać zablokowane, a nie usunięte.

Pytania i kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące informacji o ochronie danych lub w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta – bok@webepartners.pl