Jak rozliczać przychody z afiliacji, jeśli nie prowadzisz działalności?

Data aktualizacji: 03.10.2023

Nie musisz prowadzić działalności gospodarczej, aby móc zarabiać na afiliacji. Pamiętaj jednak, że tak jak z każdego innego przychodu, raz w roku musisz rozliczyć się również z przychodów afiliacyjnych. Nie wiesz, jak rozliczyć przychody z afiliacji? Bez obaw! Wszystko wyjaśnimy w poniższym tekście.

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, przychody z afiliacji możesz rozliczyć na zasadach ogólnych. Zapłacisz wówczas 18% podatku od dochodu dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która od 2022 roku wynosi 30 000 zł.

Można też rozliczać się tzw. ryczałtem, gdzie zapłacisz 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

1. ZASADY OGÓLNE – podatek dochodowy 18%

Na etapie podejmowania współpracy i wypłacania pierwszych prowizji nie musisz zgłaszać tego do Urzędu Skarbowego. Natomiast masz obowiązek raz w roku rozliczyć się ze swoich wszystkich przychodów.

Podatek odprowadza się, jeśli przekroczono kwotę wolną od podatku. Ewentualny podatek opłacasz Ty, nie sieć afiliacyjna.

Od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł.

Przykład 1 – kiedy nie zapłacimy podatku:

Wydawca w 2022 r. zarobił w naszej sieci 30 000 zł (lub mniej) oraz nie ma innych przychodów, czyli nigdzie nie pracuje i nie wykonywał żadnych innych płatnych usług.

Wówczas do końca kwietnia 2023 roku składa w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT 36 lub PIT 37, gdzie w rubryce „inne” określa przychody z „wynajmu powierzchni reklamowej” w wysokości 30 000,00 zł (lub odpowiednio mniejsze).

Wydawca nie płaci wówczas żadnego podatku dochodowego, ponieważ nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Przykład 2 – kiedy podatek dochodowy zapłacimy:

Wydawca w roku 2022 zarobił na afiliacji 40 000,00 zł i nie miał żadnych innych przychodów, czyli nigdzie nie pracuje i nie wykonywał żadnych innych płatnych usług.

Składa on w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT 36 lub PIT 37, gdzie w rubryce „inne” określa przychody z „wynajmu powierzchni reklamowej” w wysokości 40 000,00 zł.

W tym przypadku wydawca zapłaci 18% podatku dochodowego od kwoty przychodu, pomniejszonej o kwotę wolną od podatku, czyli od kwoty 10 000,00 zł.

Kwota podatku dochodowego wyniesie 1 800,00 zł.

jak rozliczyć przychody z afiliacji?

2. RYCZAŁT – podatek od przychodu 8,5%

Przychody w afiliacji uzyskuje się w ramach wynajmu swojej powierzchni reklamowej. Dlatego, tak jak w przypadku innych rodzajów wynajmu, możemy rozliczać te przychody w formie ryczałtu.

W momencie, gdy wydawca zdecyduje się na rozliczanie ryczałtem, musi zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym – nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu.

Następnie należy co miesiąc odprowadzać podatek w wysokości 8,5% od wysokości przychodów uzyskanych w ramach działalności afiliacyjnej. Od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł, zapłacisz 12,5% podatku.

Rozliczanie się ze skarbówką nie należy do najprzyjemniejszych. Dlatego warto dowiedzieć się wszystkiego wcześniej, żeby nic nie przeszkodziło w bezproblemowym złożeniu PITu.

Ten artykuł to jednak tylko wstęp do całego zagadnienia. Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym w celu uzyskania dokładnych informacji.

zarabiaj na polecaniu produktów

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszych narzędziach afiliacyjnych: