Jak rozliczać przychody z afiliacji, jeśli nie prowadzisz działalności?

Nie musisz prowadzić działalności gospodarczej, aby móc zarabiać na afiliacji. Pamiętaj jednak, że tak jak z każdego innego przychodu, raz w roku musisz rozliczyć się również z przychodów afiliacyjnych.

Istnieją dwa sposoby, aby rozliczyć przychody z afiliacji. Jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, przychody z afiliacji możemy rozliczać na zasadach ogólnych, czyli płacimy 18% podatku od dochodu dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która w 2021 wynosiła 8 000 zł (od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł). Można też rozliczać się tzw. ryczałtem, gdzie płacimy 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.


1. ZASADY OGÓLNE – podatek dochodowy 18%

Na etapie podejmowania współpracy i wypłacania pierwszych prowizji nie musisz zgłaszać tego do Urzędu Skarbowego. Natomiast masz obowiązek raz w roku rozliczyć się ze swoich wszystkich przychodów. Podatek odprowadza się, jeśli przekroczono kwotę wolną od podatku. Ewentualny podatek opłacasz Ty, nie sieć afiliacyjna.

W 2022 kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł.

Przykład 1 – kiedy nie zapłacimy podatku:

Wydawca w 2021 r. zarobił w naszej sieci 30 000 zł (lub mniej) oraz nie ma innych przychodów, czyli nigdzie nie pracuje i nie wykonywał żadnych innych płatnych usług. Wówczas do końca kwietnia 2023 roku składa w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT 36 lub PIT 37, gdzie w rubryce „inne” określa przychody z „wynajmu powierzchni reklamowej” w wysokości 30 000,00 zł (lub odpowiednio mniejsze). Wydawca nie zapłaci wówczas żadnego podatku dochodowego, ponieważ nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Przykład 2 – kiedy podatek dochodowy zapłacimy:

Wydawca w roku 2022 zarobił na afiliacji 40 000,00 zł i nie miał żadnych innych przychodów, czyli nigdzie nie pracuje i nie wykonywał żadnych innych płatnych usług. Składa on w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT 36 lub PIT 37, gdzie w rubryce „inne” określa przychody z „wynajmu powierzchni reklamowej” w wysokości 40 000,00 zł. W tym przypadku wydawca zapłaci 18% podatku dochodowego od kwoty przychodu, pomniejszonej o kwotę wolną od podatku, czyli od kwoty 10 000,00 zł. Kwota podatku dochodowego wyniesie 1 800,00 zł.

2. RYCZAŁT – podatek od przychodu 8,5%

Przychody w afiliacji uzyskuje się w ramach wynajmu swojej powierzchni reklamowej, więc tak jak w przypadku innych rodzajów wynajmu, możemy rozliczać te przychody w formie ryczałtu. W momencie, gdy wydawca zdecyduje się na rozliczanie ryczałtem, musi zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym – nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu. Następnie należy co miesiąc odprowadzać podatek w wysokości 8,5% od wysokości przychodów uzyskanych w ramach działalności afiliacyjnej oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

Rozliczanie się ze skarbówką nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego warto dowiedzieć się wszystkiego wcześniej, żeby nic nie przeszkodziło w bezproblemowym złożeniu PITu. Ten artykuł to jednak tylko wstęp do całego zagadnienia. Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym w celu uzyskania dokładnych informacji.

zarabiaj na polecaniu produktów


Jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszych narzędziach afiliacyjnych:

Link afiliacyjny, czym jest i jak na nim zarabiać?

Widgets (widgety produktowe) – narzędzie do zarabiania. Czym są i jak je tworzyć?

Kody rabatowe – co warto o nich wiedzieć?