Kilka słów o integracji

Data aktualizacji: 29.03.2022

Współpraca afiliacyjna odbywa się na linii: reklamodawca – sieć afiliacyjna – wydawca. Sieć afiliacyjna zlicza ruch i transakcje, jakie generuje wydawca na rzecz reklamodawcy.

Aby tak mogło się dziać, niezbędne jest zintegrowanie wszystkich zaangażowanych stron zgodnie z wytycznymi sieci afiliacyjnej. Reklamodawca musi wpiąć kod trackujący na swojej stronie, gdzie finalnie dochodzi do transakcji, a wydawca musi pobrać linki z systemu afiliacyjnego, aby kod mógł prześledzić generowany dzięki tym linkom ruch i transakcje.


WAŻNE! Aby rozliczanie reklamodawców z wydawcami było poprawne, muszą zostać zachowane dwa warunki:

1. Ruch i transakcje wygenerowane przez wydawców muszą odbywać się poprzez narzędzia pobrane z systemu afiliacyjnego: linki afiliacyjne, widżety, banery czy pliki XML.

2. Serwis reklamodawcy musi mieć poprawnie zaimplementowany kod trackujący.


Integracja z siecią afiliacyjną, czyli implementacja kodu trackującego na stronie reklamodawcy

Integracja sklepu lub serwisu reklamodawcy odbywa się ściśle według wytycznych dostarczonych przez sieć afiliacyjną. Reklamodawca dodaje na swojej potwierdzającej zakup lub inną akcję linijkę kodu trackującego. Dzięki temu możliwe będzie zliczanie transakcji dokonanych z linków afiliacyjnych i innych narzędzi przez wydawców.

Sprawdzenie, czy kod został poprawnie dodany

Poprawnie zaimplementowany kod śledzący powinien wywoływać się na stronie z podziękowaniem za zamówienie. Czy kod zostaje wywołany, można łatwo sprawdzić samodzielnie: wystarczy za pomocą przycisku F12 otworzyć narzędzia dla deweloperów, następnie w otwartej konsoli wyszukać słowo webep. Jeżeli nie pojawi się ono tam, oznacza to, że integracja jest nieprawidłowa. Należy pamiętać, że okno to może różnić się w niektórych przeglądarkach, jednak w tych najpopularniejszych wygląda tak samo!

integracja skypt przeglądarka
Poprawne wywołany kod trackujący

Kto jest odpowiedzialny za poprawność integracji?

Prawidłowa integracja serwisu reklamodawcy z siecią afiliacyjną leży po stronie reklamodawcy. Sieć afiliacyjna udostępnia instrukcję poprawnej implementacji kodu, natomiast nie ingeruje w kod oprogramowania sklepu.

Przed rozpoczęciem współpracy i uruchomieniem programu partnerskiego, zawsze odbywa się dokładny test poprawności integracji. Zostaje zrealizowany szereg zamówień z linków afiliacyjnych, aby mieć pewność, że wszystkie niezbędne dane poprawnie odkładają się w systemie afiliacyjnym.

Jeżeli wszystko jest w porządku, program partnerski może zostać uruchomiony. W czasie trwania współpracy poprawność integracji jest stale monitorowana i testowana. W przypadku jakichkolwiek błędów w poprawności zliczania zamówień i akcji, reklamodawca zostaje niezwłocznie poinformowany, a program partnerski wstrzymany.

Problemy w integracji to przerwa w działaniu programu partnerskiego

Gdy program partnerski, z powodów technicznych, zostaje wstrzymany, to wydawcy zostają od razu powiadomieni o konieczności wstrzymaniu działań dla danego programu partnerskiego, aby nie tracili oni swoich potencjalnych prowizji. Do czasu przywrócenia poprawności technicznej, wydawcy mogą zaangażować się na rzecz innych programów partnerskich. Z uwagi na to, z perspektywy reklamodawcy, bardzo istotne jest, aby integracja działała poprawnie przez cały czas. Każde odejście wydawców z programu na rzecz innych reklamodawców odbija się niekorzystnie na wynikach programu partnerskiego.

Dlatego, jeżeli reklamodawcy otrzymają wiadomość o problemach z integracją, powinni jak najszybciej zlecić jej naprawienie. Z technologicznego punktu widzenia, zintegrowanie sklepu z siecią nie jest skomplikowana i integrację można przywrócić jeszcze tego samego dnia. Jeśli reakcja reklamodawcy nastąpi szybko, to w praktyce może nawet obejść się bez wstrzymywania programu i utraty wydawców.

Najczęstsze błędy integracji

ważne zapamiętaj usunięcie kodu trackującego, najczęstszą przyczyną błędów jest nieświadome usunięcie kodu traCkującego podczas prac technologicznych w serwisie reklamodawcy lub przy wdrażaniu innych integracji. Jeżeli dochodzi do jakichkolwiek prac technologicznych na platformie reklamodawcy, warto poinformować o tym sieć, aby wyeliminować ewentualne problemy.

ważne zapamiętaj zmiana domeny sklepu/serwisu reklamodawcy, jeżeli zmienia się adres url strony reklamodawcy, wówczas należy koniecznie poinformować o tym sieć, aby mogła wprowadzić odpowiednie zmiany po swojej stronie. Jeżeli kod trakujący nie został usunięty, a zmienia się wyłącznie domena serwisu, to przywrócenie pełnej poprawności integracji wymaga wyłącznie zmiany tej domeny w sieci afiliacyjnej.

ważne zapamiętaj błędy lub braki w samym kodzie trackującym, zdarza się, że integracja nie jest poprawna, ponieważ do kodu trackującego wkradł się błąd, np. brak numeru MID (czyli indywidualnego kodu każdego programu partnerskiego), lub źle oddzielone ID produktów w kodzie (powinno oddzielać się je dwukropkiem). Częstym błędem jest też zamieszczanie innych znaków w kodzie, np. spacji.

ważne zapamiętaj umieszczenie kodu w złym miejscu, kod trackujący zawsze powinien znaleźć się na stronie podziękowania za zakupy, niestety czasem pojawia się w innym miejscu, co również ma wpływ na niepoprawność zliczania transakcji.

ważne zapamiętaj błędne przekazywanie danych, zdarza się również, że tylko część integracji jest nieprawidłowa, tzn. transakcja zlicza się do systemu afiliacyjnego, jednak sklep przekazuje o niej niepoprawne dane, np.: wartość kwoty 99,99zł czy 99,99PLN, zamiast po prostu 99,99 lub przesyłanie wartości netto zamiast brutto zakupów.

ważne zapamiętaj niepełna integracja, występuje wówczas, gdy kod trackujący nie zostanie podpięty pod wszystkie metody płatności.

Co należy zapamiętać?

Oto kilka podstawowych informacji, które należy zapamiętać:

– integracja służy przekazywaniu danych o zamówieniach ze sklepu do sieci partnerskiej

– za poprawne wdrożenie integracji odpowiada reklamodawca

– reklamodawca ma obowiązek poinformować sieć o każdej zmianie na stronie, która mogłaby mieć wpływ na poprawne działanie integracji

– drobne błędy mogą zaważyć o poprawności integracji, dlatego w razie wszelkich wątpliwości, należy skonsultować się z affiliate managerem odpowiedzialnym za program partnerski

– samodzielne zmiany w treści kodu mogą doprowadzić do utraty integracji, dlatego powinny zostać wdrażane przez doświadczonego informatyka.

Błędy w zliczaniu ruchu i transakcji generowanych przez wydawców ma zawsze negatywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój programu partnerskiego. Jeśli wydawcy nie zostaną wynagrodzeni za swoją pracę zgodnie z ustalonymi warunkami, wówczas przestają aktywnie promować reklamodawcę i najczęściej przekładają swoje działania na rzecz konkurencji. Warto więc dbać o dotrzymywanie warunków technicznych we współpracy afiliacyjnej, aby wysiłek włożony w budowanie sieci wydawców nie poszedł na marne.